Kontakt oss
Marte Olsen
Nylinna 134
2870 Dokka
telefon: 46287209
epost: markedshagen@gmail.com
Her finner du oss
Jobbe hos oss?
Markedshagen på Dokka trenger stadig hjelp på gården. Er du nysgjerrig på markedshager eller dyrking etter regenerative prinsipper? Ta kontakt!

Andelslandbruk

Andelslandbruk er en form for landbruk der bønder og forbrukere i samarbeid tar ansvar for matproduksjonen. Forbrukerne kjøper en andel av en bestemt produksjon. Det kan være grønnsaker, egg, kjøtt eller meieriprodukter, som oftest for ett år av gangen. Gjennom sesongen får forbrukerne sin andel enten gjennom å komme til gården selv for å høste eller få levert andelen sin på en bestemt plass til en bestemt tid. Ved levering skjer dette som oftest annenhver uke, men kan også være oftere eller sjeldnere. Forbrukerne kan også være med på arbeidet på gården og på noen andelslandbruk forplikter man seg til å bidra x antall timer i løpet av sesongen.

 

Mange forbinder andelslandbruk med by, kanskje fordi det i stor grad oppsto her. Men andelslandbruk kan like så gjerne være på bygda, så lenge det finnes nok interesse for å kjøpe lokal mat. Det er mange positive aspekter ved andelslandbruk som strekker seg utover fordelene til forbruker og bonden. Blant annet kan andelslandbruk bidra til biolologisk mangfold, bedre folkehelse, mindre matsvinn og mindre klimagassutslipp.

.