Kontakt oss
Marte Olsen
Nylinna 134
2870 Dokka
telefon: 46287209
epost: markedshagen@gmail.com
Her finner du oss
Jobbe hos oss?
Markedshagen på Dokka trenger stadig hjelp på gården. Er du nysgjerrig på markedshager eller dyrking etter regenerative prinsipper? Ta kontakt!

Markedshage

Markedshage på Dokka skal organiseres som en markedshage. I en markedshage lager man permanente grønnsaksbed, men benytter vekstskifte mellom beddene for hvert år, for å hindre etablering av skadedyr. Ved å plante de ulike vekstene svært tett utnytter man mikroklimaet som bladekke gir og minsker muligheten for ugress til å etablere seg. Denne typen landbruk er ikke tilpasset store, tunge maskiner og arbeidet må gjøre manuelt eller med tilpasset utstyr. I de senere årene er det utviklet en rekke håndholdte verktøy for å lette arbeidet og andelsgården på Dokka skal benytte seg av slike. Ved å standardisere grønnsaksbeddene, bruke tilpasset verktøy vil en kunne drive effektivt og drive økonomisk lønnsomt.

EKSEMPLER PÅ MARKEDSHAGER

INTERNASJONALT

1. The market gardener - Canada

2. Ridgedale Permaculture - Sverige

3. Bossgården - Sverige

4. Charles Dowding 

NORGE

1. Avdems gårdsgrønt 

2. Virgenes andelsgård

3. Husmansshagen