Markedshage

Markedshage på Dokka skal organiseres som en markedshage. I en markedshage lager man permanente grønnsaksbed, men benytter vekstskifte mellom beddene for hvert år, for å hindre etablering av skadedyr. Ved å plante de ulike vekstene svært tett utnytter man mikroklimaet som bladekke gir og minsker muligheten for ugress til å etablere seg. Denne typen landbruk er ikke tilpasset store, tunge maskiner og arbeidet må gjøre manuelt eller med tilpasset utstyr. I de senere årene er det utviklet en rekke håndholdte verktøy for å lette arbeidet og andelsgården på Dokka skal benytte seg av slike. Ved å standardisere grønnsaksbeddene, bruke tilpasset verktøy vil en kunne drive effektivt og drive økonomisk lønnsomt.

EKSEMPLER PÅ MARKEDSHAGER

INTERNASJONALT

1. The market gardener - Canada

2. Ridgedale Permaculture - Sverige

3. Bossgården - Sverige

4. Charles Dowding 

NORGE

1. Avdems gårdsgrønt 

2. Virgenes andelsgård

3. Husmansshagen