Om markedshagen

Markedshagen på Dokka ønsker å produsere grønnsaker til privatpersoner, offentlige institusjoner og serveringssteder i Nordre og Søndre Land, samt Gjøvik.  lokalbefolkningen, skoler, helsetjenester og serveringssteder. Markedshagen på Dokka ønsker å produsere kortreist mat uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Gården skal drives som en andelsgård. Andelsgård er en sosial form for landbruk hvor forbrukeren deler avling og risikoen med bonden. I 2019 skal Markedshagen på Dokka ha 15 andelshavere. En markedshage er en måte å drive grønnsaksproduksjon på, hvor en etablerer permanente grønnsaksbedd og dyrker mange ulike typer grønnsaker side om side. 

Grunnleggeren av Markedshagen på Dokka er Marte Olsen. En 28 år gammel dame fra Oslo som tidlig i 2019 flyttet til Dokka og rett etterpå kjøpte småbruket Hanssvea på Vestsida ca. 7 km sør for Dokka. Marte er utdannet økolog fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet. Hun er opptatt av å drive landbruk i tråd med naturen og ønsker å øke det biologiske mangfold på og rundt småbruket.

Formålet med andelsgården er å produsere lokal mat på lokale ressurser, samt knytte sterkere bånd mellom produsent og forbruker.

  • Andelsgården skal drives på en effektiv og økonomiske lønnsom måte.

  • Andelsgården skal drives på en mangfoldig måte og bidra til å øke det biologiske mangfoldet lokalt.

  • Andelsgården skal også drives minimalt med pløying og bidra til å øke karboninnholdet og fruktbarheten i jorda, slik at jorda også kan drives uten bruk av ekstra gjødsling de kommende århundrene.

  • Andelsgården skal bidra til å bevare gamle sorter av grønnsaker, frukt og bær.

  • Andelsgården skal tilby andelshaverne ulike typer kurs innen prosessering og bruk av grønnsaker, frukt og bær.

Nyttige lenker:

https://www.andelslandbruk.no/